Limba Sarda

Cullegamentu nou navale: Grimaldi inchìngiat sa ruta intre tra Salerno e Casteddu

  ITA      SRD

Grimaldi-Lines

 

 

CAGLIARI. B’at unu cullegamentu navale nou intre sa Sardigna e Terramanna: sa cumpannia Grimaldi at inghitzadu su servìtziu intre Salerno e Casteddu, finas pro sos passegeros. Sa trata l’at a fàghere sa nave Venezia, cun una capatzidade de càrrigu de 2.250 metros lineares, che pare a belle 130 camion e de 1,000 passegeros e 200 veturas in fatu. Tenet 96 cabinas internas e esternas, totus cun s’àghera cunditzionada e servìtzios privados, unas cantas atretzadas pro sos passegeros cun pagu mobilidade e a sos animales domèsticos chi biàgiant in fatu e una sala cun poltronas reclinàbiles. Sos serìtzios in intro sunt ristorante self-service, cafeterias, aposenteddu videogiogos e slot machine, negòtzios e tretu pro sos pipios. Su cullegamentu at a tènnere frecuèntzia tres bortas a sa chida, cun partèntzias cada lunis, mèrcuris e chenàbura sero dae su portu campanu cara a su cabu de logu sardu e sa torrada su martis, giòbia e sàbadu dae Casteddu.

“Sa lìnia Salerno-Casteddu”, narat Emanuele Grimaldi, amministradore delegadu de sa cumpannia, “rapresentat una nova de importu de su grupu nostru: est, difatis, su primu cullegamentu diretu chi dedicamus a sos passegeros chi biàgiant intre sa Campània e sa Sardigna e chi est partida su 12 de santugaine dae su portu de Salerno, isbetende s’acollida de s’istàntzia pro sa lìnia dae su portu de Nàpoli cara a Casteddu”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg