Limba Sarda

Pais: "Su Casu sardu foras dae su bandu? Est una befe, su guvernu fatzat luego carchi cosa"

  ITA      SRD

formaggio-dop-pais

 

 

CASTEDDU. "Su guvernu Conte fatzat carchi cosa pro pònnere sas Dop nostras in su bandu pro pòberos”.  Gosi su Presidente de su Consìgiu regionale Michele Pais murrùngiat subra s’esclusione de su casu fatu in s’ìsula in su bandu de s’Argea chi serbit a agiudare sos chi nde tenent prus bisòbgiu. “est unu bandu natzionale de 50 milliones de èuros – narat Pais – pro comporare cosa de papare pro chie nde tenet bisòngiu, e un custa purrata esseret istadu giustu agiudare sa filera agroalimentare sarda chi est patende pro su calu de bèndidas cajonadu dae su covid – 19”.

“A foras in manera ispantosa su pecorino romano, su firoe sardo e su pecorino sardo”, narat dispiàghidu Pais, “Su setore produtivu nostru est istadu giai penalizadu dae su retardu, de prus de un’annu, de sa publicatzione de su bandu de 14 milliones de èuros chi pertocat sa vertèntzia late – marcat su Presidente Pais – e como a sa Sardigna l’ant posta foras finas dae su bandu post Covid”.

“Est una esclusione foras de sentidu”  - concruit Pais – “nos isbetamus chi su guvernu natzionale, bida s’acuntèssida mala chi est capitende pro s’economia de s’ìsula nostra, fatzat carchi cosa luego pro nche incluire finas sas Dopa sardas in intro de sa filera pro su màndigu a chie nde tenet bisòngiu”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg