Limba Sarda

Su Cunsòrtziu Pecorino Romano tenet unu consìgiu de amministratzione nou

  ITA      SRD

palitta

 

 

MACUMERE. S’Assemblea de sos sòtzios de su Cunsòrtziu de tutela de su Pecorino Romano at eletu su Consìgiu de amministratzione nou. S’assemblea, chi l’at ghiada su presidente betzu de su Cubsòrtziu Salvatore Palitta, at naradu ca eja a sos eletos noos.

 Sos cumponentes de su Cda nou sunt: Andrea Pinna F.lli Pinna; Gianni Maoddi, azienda Maoddi; Antonio Mura, Sardaformaggi; Antonio Maria Sedda, Sepi Formaggi; Lorenzo Sanna Foi/Auricchio; Giuseppe Serra, Industria Agroalimentare Serra; Salvatore Palitta Latteria Pattada; Tonino Pintus, Agriexport; Bachisio Orritos Latteria Costera Anela; Giovanni Deruda, Lait Ittiri; Renato Illotto, Cao  ; Salvatore Pala, Unione Pastori Nurri; Pietro Piras, Lacesa; Paolo Fadda, Latteria Bonorva; Giannetto Arru Bartoli, Latteria Pozzomaggiore.

Su Consìgiu de amministratzione s’at a atopare sa chida chi intrat pro elègere su presidente nou de su Cunsòrtziu, chi at a tènnere s’incàrrigu pro 3 annos, cun mandadu chi si podet rennoare una borta. Su presidente in essida Salvatore Palitta at cummentadu. “Amus agatadu unu acordu de profetu in intro de su grupu sotziale. Custu est a seguru unu comintzu bonu pro sighire su traballu fatu finas a como e cumpartzire sas punnas, in s’unidade de interessos de totu su cumpartu”. E at serradu: “Nos isbetamus annos tostatzos in unu mundu  abolotadu dae sa pandemia, ma cun su traballu fatu paris amus a lòmpere a resurtos chi nos isbetamus”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg