Limba Sarda

Cumentzant sas assuntziones de 550 mèigos in Sardigna: 777 respostas a su bandu Ats

  ITA      SRD

Medico-Assunzioni

 

CASTEDDU. Ant a cumentzare cras sas assuntziones de sos mèigos chi ant respostu a s’avisu pùblicu fatu dae s’Ats su 23 de santugaine e chi est iscadidu a mesunote de eris. A su bandu ant torradu imposta 777 mèigos e s’azienda regionale at a assinnare sos incàrrigos pro 6 meses chi s’ant a prorogare cunforma a s’amergèntzia.

 

 

 

“Semus bghende a campu cada traste a disponimentu pro afortiare su sistema sanitàriu nostru e dare respostas semper prus atzivas siat dae su ghetu de s’assistèntzia chi dae cussu de sa preventzione, cun s’afortiada de sos servìtzios chi faghent operatziones de compudu e traciamentu de su virus in su territòriu” narat su Presidente, Christian Solinas. “Sa salude de sos tzitadinos – sighit su Presidente – est unu bene de balia de defensare, in unu cuadru dificultosu pro neghe de sa pressione de sa pandemia in sos ospidales. Sa Sardigna at torradu a gastare in sa Sanidade a pustis de annos de truncaduras chi ant cajonadu dannos chi galu oe s’intendent, e chi si biet prus a craru in tempos de emergèntzia mai bida pro s’ìsula e su Paisu”

“Amus a cumentzare luego a averiguare sas dimandas arribadas – narat s’assessore de sa Sanidade, Mario Nieddu – e amus a afortiare cada àmbitu territoriale. No amus postu làcanas a su nùmeru de incàrrigos de intregare e amus a reclutare totu su personale chi abisòngiat. Tenimus su dovere de dare respostas a sos tzitadinos chi tenent bisòngiu de assistèntzia e curas, ma finas a sos paritzos operadores sanitàrios impinnados in su territòriu e in sos ospidales.

 

contributo regione sardegna sito.jpg