Limba Sarda

Naschet Federeventi, su primu sindacadu de su setore in Sardigna

  ITA      SRD

Foto-Ileana-Coiana-Federeventi

 

 

CASTEDDU. Naschet Federeventi, Confcommercio Sud Sardegna, sa rapresentante est Ileana Coiana. Su sindacadu nou est su primu dedicadu a su setore in Sardigna. In sas dies coladas ant fatu una cunferèntzia virtuale ammaniada dae Confcommercio Sud Sardegna e sos professionistas de su setore “organizatzione eventos”, narat Ileana Coiana, rapresentante de Federeventi Confcommercio Sud Sardegna, “sos eventos sunt trastes chi serbint  a sa Sardigna proo comunicare cun su mundu, sas aziendas chistionant a sos mercados internatzionales, una indùstria manna in ue s’acumprint ocasiones de formatzione e promotzione turìstica. Eventos, cuncertos, isfiladas de moda, cungressos, workshop, cunvegnos mèigu-iscientìficos, fieras, coja, sunt una faina produtiva chi sortit traballadores sardos meda, postos a peleare pro s’emergèntzia de su coronavirus”.

“Sa Sardigna tenet a seguru totu in règula pro torrare a cumentzare a pustis de sa serrada e pro si pònnere in logu de importu in su mercadu de sos eventos a 360 grados”, narat su presidente de Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, “pro fàghere in manera chi acuntessat custu tocat chi chie traballat in cust’àmbitu li tochet su reconnoschimentu giustu, finas pro more de sa faina de su sindacadu nou”.

Su grupu, nàschidu dae pagu, est giai traballende pro recuperare sos datos de s’indotu chi creat s’indùstria de sos Eventos.

 

contributo regione sardegna sito.jpg