Limba Sarda

In Sardigna naschet una fàbrica de maschereddas contra a su coronavirus

  ITA      SRD

Mascherina

BONOLVA. Un’azienda chi produet mantalafos in Sardigna at chèrfidu a mudare una parte de s’atividade sua pro fàghere maschereddas. S’annùntziu arribbat dae s’avocadu e ex consigeri regionale Gianfranco Congiu: “Como est ufitziale”, iscriet, “Non mi benit in mente àteru si non de torrare gràtzias a sa Pietri Srl – Il Ghiro Materassi de Bonolva, azienda leader in Sardigna, pro àere seberadu de intregare una parte de sa produtzione industriale sua a fraigare maschereddas de amparu contra de su coronavirus. Dae oe sa Sardigna tenet un’arma in prus pro cumbàtere s’epidemia. Lu depiaiamus a totu cussos chi sunt in arriscu de contàgiu; a sos sanitàrios chi peleant cada die pro defensare sa salude nostra; a chie est malàidu e gherrat pro campare, a chie non bi l’at fata”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg